Konstruksjon

Hvordan desinfisere jorda i drivhuset i høst

Jordbearbeiding i drivhuset i høst er en viktig del av forberedelsen før vinterhage. Det gir deg mulighet til å redusere tiden brukt på disse verkene på våren, og utfører også en sanitær funksjon. Høstjordforberedelse er nøkkelen til en god høst.

Hvordan forberede jorda i drivhuset i høst

I løpet av året er jorda i drivhuset sterkt oppbrukt. I tillegg oppsamler i det øvre laget skadelige stoffer, så vel som årsaksmidlene til ulike sykdommer. Derfor, en gang om 5 år, må bakken i drivhuset endres helt, og hvert år på høsten for å utføre arbeidet med sanitær behandling og forbedre kvaliteten på det øvre fruktbare laget.